Māsa (uz nenoteiktu laiku)

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

aicina darbā

10.nodaļā (stacionārā nodaļa)

Tvaika ielā 2, Rīgā

māsu (vispārējās aprūpes māsa)

(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

· Profesionāli vadīt un veikt pacientu aprūpes darbu stacionāra darba apstākļos, nodrošinot aprūpi pacientiem ar psihiskās veselības un attīstības traucējumiem, geriatrisko aprūpi;

· Ievērot un nodrošināt konfidencialitāti un pacienta tiesības profesionālajā darbībā;

· Nodrošinot nepieciešamo aprūpi, veikt pacienta stāvokļa novērtēšanu, subjektīvo un objektīvo datu izvērtēšanu;

· Nodrošinot aprūpes procesu spēt novērtēt, noteikt aprūpes diagnozes, plānot un īstenot aprūpes procesu un tā nepārtrauktību;

· Nodrošināt medikamentozo aprūpi, izprast medikamentu administrēšanas riskus pacienta drošības kontekstā;

· Savlaicīgi un precīzi izpildīt ārsta nozīmēto terapiju, veiktās manipulācijas un ārstnieciskās procedūras atspoguļot dokumentācijā;

· Ievērot infekciju kontroles principus, sekot pretepidēmiskā režīma plāna prasību izpildei;

· Savas kompetences robežas veikt pacienta un pacientu ģimenes locekļu izglītošanu veselības atgūšanas un uzturēšanas jautājumos;

· Precīzi un savlaicīgi noformēt medicīnisko un aprūpes dokumentāciju.

Prasības:

· pirmā līmeņa profesionāla izglītība vai augstākā medicīniskā izglītība;

· reģistrācija ārstniecības personu reģistrā māsas profesijā;

· vēlama specializācija un pieredze psihiatrijā un narkoloģijā;

· vēlama profesionālā darba pieredze māsas darbā vismaz 3 gadi;

· valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu;

· cieņpilna un godīga attieksme pret katru pacientu;

· teicamas komunikācijas spējas un sadarbības prasmes, spēja strādāt individuāli un komandā;

· emocionāla noturība intensīvos darba apstākļos, neatliekamās situācijās;

· augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes, pastāvīgi pieņemt lēmumus;

· prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Piedāvājam:

· profesionālu izaicinājumu, atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;

· normālo darba laiku 40 stundas nedēļā (dienas darbs vai maiņu darbs);

· stabilu un regulāru atalgojumu sākot no 1299.00 EUR (bruto) par pilnu slodzi;

· sociālās garantijas un piemaksas saskaņā ar Darba koplīgumu un citiem normatīvajiem aktiem.

CV, izglītību apliecinošus dokumentus un pieteikumu sūtīt elektroniski uz e-pastu: darbs@rpnc.lv, vai iesniegt personīgi Personāla vadības daļā, Tvaika ielā – 2, Rīgā.

Pieteikšanās līdz 2024.gada 7.jūnijam. Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!