MĀSA (vispārējās aprūpes māsa)

MĀSA (vispārējās aprūpes māsa)
Galvenie darba pienākumi:
Īstenot pacientu ārstēšanu un aprūpi, veikt pacientu novērošanu, pacientu veselības stāvokļa izvērtēšanu
un precīzi izpildīt ārsta norādījumus un uzdevumus.
Prasības pretendentiem:

 • Izglītība māsu zinību jomā;
 • reģistrācija ārstniecības personu valsts reģistrā;
 • obligātas valsts valodas zināšanas, vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • teicamas saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
  Piedāvājam:
 • stabilu atalgojumu līdz EUR 1405.00 apmērā, stundu tarifa likme EUR 8.42, piemaksas un sociālās
  garantijas;
 • darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā;
 • profesionālo izaugsmi un apmācības;
 • atvieglotus nosacījumus medicīniskajai aprūpei slimnīcā;
 • iespēja palīdzēt ar dzīvokļa un bērnudārza nodrošinājumu.
  Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: mara.lidumniece@jurmalasslimnica.lv , tel. 67512983.
  Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz tikšanos klātienē.
  Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
  personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK 13.pantu, informējam, ka:
  1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
  2) personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Jūrmalas slimnīca, kontaktinformācija: Vienības pr.19/21, Jūrmala, LV-2010,
  tālr.nr. 67754076, elektroniskā pasta adrese: info@jurmalasslimnica.lv
  Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt interneta mājas lapā www.jurmalasslimnica.lv