Māsa

Bauskas novada pašvaldības iestāde SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682, aicina darbā māsu vispārējā aprūpē

profesijas klasifikatora kods 2221 46

Prasības pretendentiem:

· 1.līmeņa profesionālā izglītība vai izglītība māszinībās

· reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.

· vēlams medicīnas māsas profesionālais sertifikāts

· pozitīva attieksme pret darbu

· precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā, apzinīga un godprātīga attieksme pret darbu, atbildība par sava darba izpildi

· nozares reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana

· valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī

· datorprasmes; prasme strādāt ar biroja tehniku un sakaru ierīcēm, viedierīcēm, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo programmatūru, informācijas sistēmas un datu bāzes.

Galvenie darba pienākumi:

· veikt pacientu aprūpi un medicīniskās manipulācijas

· skaidri aizpildīt medicīnisko dokumentāciju

· ievērot pareizu medikamentu glabāšanu, izlietošanu un norakstīšanu

· iejūtīgi izturēties pret pacientiem, izglītot pacientus veselības jautājumos savas kompetences robežās;

· sniegt informāciju pacientu piederīgajiem par veselības stāvokli savas kompetences ietvaros

Piedāvājam:

· pilnu vai nepilnu darba slodzi;

· atalgojums, pirms nodokļu nomaksas, sākot no EUR 1222.24 (vidējā mēneša izpeļņa no 1500.00 bruto )

· motivējošu atlīdzības sistēmu

· Apmaksātu tālākizglītību, profesionālās kvalifikāijas celšanas apmācības, seminārus, konferences, utml

· personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

· dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus

· augstas sociālās garantijas

· veselības apdrošināšanu

· ģimenei draudzīgu darbavietu

Pretendentiem jāiesniedz:

· pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze atbilstoši izvirzītajām prasībām;

· dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae (CV));

· izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

Pieteikumu un dokumentus sūtīt uz e-pastu: personals@bauskasslimnica.lv

līdz š.g. 19.jūlijam

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA “Bauskas slimnīca” informē, ka:

1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas slimnīca”