MĀSAS

SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, Reģ. Nr. 41703007038

Aicina kolektīvā

Ķirurģijas, Neiroloģijas, Bērnu nodaļās

MĀSAS

(profesiju klasifikatora kods 222146)

Ja Tev ir:

· māsas/vispārējās aprūpes māsas izglītība;

· bērnu nodaļā priekšroka māsai ar specializāciju bērnu aprūpē;

· reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

· precizitāte darba pienākumu veikšanā, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

· teicamas komunikācijas un sadarbības spējas;

· Valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu.

Tavi galvenie darba pienākumi būs:

· nodrošināt kvalitatīvu, drošu pacientu aprūpi un uzraudzību;

· veikt pacienta novērošanu un informācijas apkopošanu;

· piedalīties pacienta aprūpē un vadīt aprūpes darbu;

· nodrošināt precīzu un drošu medikamentu ievadīšanu, novērtēt pacienta reakciju;

· pieteikt diagnostiskos izmeklējumus, sagatavot pacientu izmeklējumiem;

· sagatavot pacientu akūtām plāna operācijām;

· pārzināt specialitātē izmantojamo instrumentu un aparatūras pareizu pielietošanu;

· nepieciešamības gadījumā sniegt pacientam palīdzību savas kompetences ietvarā.

Tavi ieguvumi būs:

· konkurētspējīgs atalgojumu sākot no 1338.00 EUR (bruto) un sociālas garantijas;

· atbilstoši darba stāžam ārstniecības jomā piemaksa no 1% līdz 5%;

· kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas atbilstoši profesijai saglabājot darba samaksu;

· summēto darba laiku;

· darba vietu: Brīvības bulvāris 6, Jelgava;

· dotāciju siltām pusdienām;

· patīkamu, sakārtotu darba vidi, modernas telpas, darbu ar mūsdienīgām medicīnas tehnoloģijām;

· draudzīgu, atsaucīgu kolektīvu ar kopīgām tradīcijām un kultūras pasākumiem;

· pasākumi, kas veicina veselīgu darba vidi (t.sk. visā slimnīcā ir pieejams dzeramais ūdens, tējas, augļi);

· apmaksāts abonements veselības un fitnesa centrā “FITLAND”.

Gaidām Tavu:

1. CV;

2. Izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Visus norādītos dokumentus, lūdzams iesniegt līdz 2024. gada 24. jūnijam elektroniski Slimnīcas Personāla daļai sūtot uz e-pastu: personals@jpslimnica.lv vai iesniedzot personīgi Personāla daļai, Brīvības bulvāris 6, Jelgava.Tālrunis papildus informācijai +371 63030110.

Datu drošība

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk –VDAR) 13.pantu, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” informē, ka:

1. piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai;

2. personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, kontaktinformācija: Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002; elektroniskā pasta adrese: info@jpslimnica.lv. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.