Veiksmīgu, laimīgu, labām domām idejām un panākumiem bagātu Jauno 2023.gadu!

Lai piepildās visi tie sapņi,

Kas mīlēti, loloti, kamolā satīti,

Kā bērnības rakstainie dūraiņi -

Mīļākie, siltākie, vienīgie.

Veiksmīgu, laimīgu, labām domām idejām un panākumiem bagātu Jauno 2023.gadu! 🌟