Veselības inspekcijas (VI) informācija par Ukrainas ārstniecības personu nodarbinātību Latvijā

Veselības inspekcijas (VI) informācija par Ukrainas ārstniecības personu nodarbinātību Latvijā:

  • Ja tiek saņemti zvani, e-pasti, iesniegumi par vēlmi veikt īslaicīgos pakalpojumus Latvijā, pirmais, kas jādara Ukrainas ārstniecības personai, ir jāvēršas PMLP, lai iegūtu ilgtermiņa vīzu un darba atļauju Latvijas Republikā.
  • Paralēli ( ja ir zināms, ka 100% šī persona vēlēsies tikt nodarbināta Latvijā) var lūgt iesniegt deklarāciju un pārējos dokumentus (ja tie ir pieejami), lai ātrāk virzītos process ar Ukrainas atbildīgajām institūcijām par dokumentu pareizību un patiesumu.
  • Ja nevar iesniegt diploma kopiju, tad kā variants tiek īstenots – zvēresta apliecinājums, ka personai ir iegūts attiecīgais medicīniskās izglītības diploms un kvalifikācija.
  • Dokumentus pieņem arī krievu vai angļu valodā, kā arī komunikācija tiek veidota personām saprotamā valodā.
  • VI Pieņem arī dokumentu kopijas ieskenētā veidā. Bet, VI  informē, ka obligāti jāiesniedz deklarācijas oriģināls ar pašrocīgu parakstu.

VI, kā koordinējošā institūcija, uzkrāj visus datus par ukraiņu ārstniecības personām, kuras interesējas veikt īslaicīgos ārstniecības pakalpojumus Latvijā, un kuras šos pakalpojumus sniegs. Kā arī uzkrāj datus par ārstniecības iestādēm, kas piedāvā darbu šīm ārstniecības personām.

Informāciju par ārstniecības iestādēm un Ukrainas ārstniecības personām lūgums sūtīt uz Veselības inspekcijas e-pasta adresi – vi@vi.gov.lv vai e-adresi.

Lai saņemtu informāciju par atbalsta sniegšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem, māsai ir jāzvana uz Sabiedrības integrācijas fonda vienoto informatīvo tālruni – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – +371 27380380.