“Vispārējās aprūpes māsu prasmju pilnveidošana”

Sākot ar šī gada 16.novembri līdz nākamā gada rudenim “AslimnīcasMācību centrs” aicina māsas uz mācībām neformālās izglītības programmās māsām projekta “Vispārējās aprūpes māsu prasmju pilnveidošana” ietvaros!

https://aslimnica.lv/profesionaliem/izglitiba/profesionaliem-2/visparejas-aprupes-masu-prasmju-pilnveidosana/