Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un izsludināto ārkārtas situāciju medicīnā, kas nozīmē maksimālu slimnīcu resursu pārorganizēšanu un plānveida stacionārās palīdzības ierobežošanu, lai varētu nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību, palīdzību akūtos gadījumos un Covid-19 pacientu ārstēšanu, nepieciešama maksimāla visu ārstniecības personu, iesaiste darbam slimnīcās.

Lasīt tālāk

SVARĪGI! Par aicinājumu mediķiem pieteikties darbam Covid – 19 seku mazināšanā. Ņemot vērā pieaugošo slimnīcu noslodzi, kā rezultātā ir izsludināta ārkārtējā situācija medicīnā Latvijā, Veselības ministrija aicina mediķus, piemēram, ambulatorajā un privātajā sektorā strādājošos, iesaistīties gan Covid-19, gan neatliekamo pacientu ar citām saslimšanām ārstēšanā un aprūpē.

Lasīt tālāk

Apmācību mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamiem veidot izpratni par zāļu administrēšanas primārajā un ambulatorajā praksē procesa organizēšanu un attīstīt spēju organizēt pierādījumos balstītu zāļu administrēšanas procesu primārās un ambulatorās veselības aprūpes līmenī, atbilstoši savai profesionālajai kompetencei.  

Lasīt tālāk

Sakarā ar Latvijas Māsu asociācijas privātuma politiku http://www.masuasociacija.lv/privatuma-politika/ , atgādinām, ka sertifikāts specialitātē tiek izsniegts personīgi Māsai (medicīnas māsai) , uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai citai personai, ja tā uzrāda tiešās personas parakstītu pilnvaru.

Lasīt tālāk

Darba grupa “Aprūpes koncepcija” turpina darbu: Cienījamās Māsas! Latvijas Māsu asociācija aizvadīja divas  tikšanās, lai diskutētu par aktuālāko māsas profesijā, kas ir saistīta ar māsas profesijas izglītības reformu un vispārējās aprūpes māsas profesijas  jauno standartu un citiem jautājumiem. Lai definētās lietas attīstītu  ir noteikti apakšvirzieni pie kuriem ir nepieciešama māsu profesionāļu līdzdalība koncepcijas virzienu attīstīšanā un  veidošanā, un […]

Lasīt tālāk