Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Uzskates materiāli par roku higiēnu

09/04/2020

Šis ir pārbaudījumu un izaicinājumu laiks mums visiem. Smagi, ka jāizvairās no kontakta ar sev tuviem cilvēkiem un jāvairās no cilvēkiem vispār, kas pretēji cilvēciskajai dabai. Smaga ir arī neziņa par daudzām lietām un mūsu izmainītais dzīves ritms.

Bet šis laiks mums arī dot iespēju mācīties.

Mācīties, kā PAREIZI pasargāt sevi un citus. Infekciju Kontroles un Sterilizācijas asociācijas biedri sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru ir izstrādājuši uzskates materiālus par dažiem svarīgiem aspektiem roku higiēnā, lai tas, ko mēs darām, tiek darīts pareizi, ar augstu atbildības sajūtu, rūpējoties par sevi un saviem līdzcilvēkiem. Lai mēs visi kopā ātrāk tiktu pāri šim laikam.

Uzskates materiāli:

  1. Roku dezinfekcijas soļu shēma. To būtu labi izvietot jebkurā vietā, kur ir novietots dezinfekcijas līdzeklis, lai cilvēki varētu iemācīties pareizi dezinficēt rokas.
  2. Cimdiem NĒ ir informācija par to, kāpēc nevajag aizrauties ar cimdu vilkšanu, lai nenodarītu pāri sev vai apkārtējiem.
  3. Roku dezinfekcijai JĀ ir informācija par to, kad vajag dezinficēt rokas, lai tiešām pasargātu sevi un apkārtējos.
  4. Informācija tirdzniecības darbiniekiem, farmaceitiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par to, kur noteikti ir jāizvieto roku dezinfekcijas līdzeklis klientiem un kā pašiem ievērot pareizu roku higiēnu darba laikā, lai pasargātu sevi un nekalpotu par infekcijas pārnesēju tālāk nākošajiem klientiem.