Pacientu klasifikācijas sistēma

Latvijas Māsu asociācija atzīmē, ka mūsdienās pieaug pieprasījums pēc augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumiem, kur māsa ir viens no atslēgas posmiem. Līdz ar to aizvien aktuālāks kļūst jautājums – cik pacientus kvalitatīvi un droši vienlaicīgi māsa var aprūpēt. Pacientu klasifikācijas sistēma ir veselības aprūpes vadības instruments, kas uzlabo resursu izmantošanas efektivitāti un veicina pacientu aprūpes kvalitāti un drošību.

Latvijas Māsu asociācijas darba grupa – Pacientu klasifikācijas sistēma – pēdējos divus gadus darbojās kopā ar māsām vadītājām, lai rastu kopīgu   izvēli par labās prakses risinājumiem cilvēkresursu plānošanā, pārvaldības sistēmā un drošiem pakalpojumiem aprūpes procesā.  Kā rezultātā Latvijas Māsu asociācija nāk klajā ar pirmo rekomendējošo priekšlikumu veicināt intensīvās terapijas pārvaldībā lietot terapeitiskās iejaukšanās skaitīšanas sistēmu (turpmāk TISS-28), kas ir instruments, ar kuru iespējams klasificēt intensīvās terapijas pacientus pēc aprūpes intensitātes, nosakot aprūpes līmeni.
Piedāvājumā ir apraksts par instrumenta lietošanu.

Instruments:

Latvijas Māsu asociācijas, darba grupas vadītāja Ilva Aršauska, Linda Frīdenberga un dalībnieki.