Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes

Cienījamie LMa biedri! Atgādinām, ka 2021. gadā biedra nauda ir EUR 25,00. (LMa biedru kopsapulce lēmums 5.12.2019.) Biedra naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 1. martam.

Lasīt tālāk

Maģistra darba “Māsu piedzīvotā pacientu vardarbība, ziņošanas iespējas un uztvertie šķēršļi” ietvaros tiek veikts praktiskais pētījums, ar kura palīdzību plānots izpētīt vardarbības veidus, ar kādiem saskaras praktizējošās māsas darba vietā un kādas ir ziņošanas iespējas par pieredzēto pacientu vardarbību un māsu šķēršļi vardarbīgu notikumu ziņošanai.

Lasīt tālāk