Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes

Cien. māsas! Sekojot Pasaules veselības organizācijas aicinājumam arī šogad turpināt aktualizēt māsas profesijas nozīmīgumu un atbalstot 2021.gada moto: “Māsa- vadošais spēks veselības aprūpē!”, es – Iveta Krastiņa-Paegle sadarbībā ar Latvijas Māsu asociāciju, aicinu izmantot iespēju un pieteikties jebkurā specializācijā praktizējošās māsas, īpaši, kurām ir kādas grūtības darbā vai kāds neatrisināts ar darbu saistīts jautājums un […]

Lasīt tālāk

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Pieaugušo neformālās izglītības centrs Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros organizē apmācības māsām sekojošās jaunās neformālās izglītības programmās:

Lasīt tālāk

Publiskai apspriešanai līdz šī gada 14.aprīlim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” un Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” (turpmāk – Noteikumu projekti).

Lasīt tālāk

Latvijas Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Māszinības” ar kvalifikāciju “Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa” studente Sanda Kalēja bakalaura darba ietvaros veic pētījumu, kura mērķis ir noskaidrot nepilnīgi veiktu pacientu aprūpi ietekmējošus faktorus anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas darbā.

Lasīt tālāk