Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes

Latvijas Māsu asociācijas BIĻETENS 04.-06.2019 11. aprīlī Latvijas Māsu asociācijas kopsapulcē tika ievēlētas jaunas LMa izpildinstitūcijas un struktūrvienības 2019.-2023. gadam. Atzinīgi tika novērtēts līdzšinējās biedrības prezidentes Ditas Raiskas darbs, un viņa turpinās vadīt LMa arī nākamos četrus gadus. Viceprezidentes amatā tika ievēlēta Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenā māsa Ilze Neparte. LMa valdes locekļu pienākumus uzņēmās […]

Lasīt tālāk

30.07.2019. Veselības ministrijā 2019.gada 13.augustā plkst.14.00 (3.stāvs, 309.telpa) notiks sabiedriskā apspriede par  Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” – *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums […]

Lasīt tālāk

Valsts kontrole ir pabeigusi lietderības revīziju “Cilvēkresursi veselības aprūpē”, kuras mērķis bija iegūt pārliecību, vai Veselības ministrijas īstenotā cilvēkresursu attīstības politika veicina uz iedzīvotājiem orientētas, racionālas, efektīvas un kvalitatīvas veselības nozares attīstību, nodrošinot šī mērķa īstenošanai nepieciešamos cilvēkresursus ilgtermiņā.

Lasīt tālāk