Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes

Latvija kopš 2010. gada ir pievienojusies ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām ar apņēmību pakāpeniski nodrošināt konvencijā garantēto tiesību īstenošanu Latvijā. Tiesībsargs ir atbildīgā institūcija par konvencijas ieviešanas uzraudzību. Tādējādi katru gadu tiesībsargs izvēlas vienu konvencijas pantu padziļinātai izpētei. 2017. gadā par izpētes tēmu ir izvēlēta personu ar invaliditāti nodarbinātība.

Lasīt tālāk

Labdien! Es, LU Medicīnas fakultātes Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Māszinības” 2.kursa studente, Linda Alondere, veicu pētījumu ar mērķi noskaidrot nepilnīgi veiktas pacientu aprūpes ietekmējošos faktorus.

Lasīt tālāk

Starptautiska kādai profesijai veltīta diena visbiežāk kalpo par iemeslu novērtēt šīs profesijas pārstāvju devumu sabiedrībai, priecāties par sasniegumiem un apzināties trūkumus, kas vēl novēršami. Ja runājam par medicīnas māsām Latvijā, kas Starptautisko Māsu dienu atzīmēja 12.maijā, šķiet, nospiedošā pārsvarā ir runas par problēmām, kas ilgstoši nav risinātas.

Lasīt tālāk

Tuvojoties Starptautiskajai māsu dienai, ko ik gadu visā pasaulē atzīmē 12.maijā, Starptautiskā māsu padome par šī gada vienojošo motīvu ir izvēlējusies saukli „Māsas: Līdera balss, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus”.

Lasīt tālāk