Psihiatrijas un narkoloģijas māsu apvienības konference ”Izdegšanas sindroms – mūsdienu aktualitāte”

Šī gada 20.aprīlis plkst. 13.00  Psihiatrijas un narkoloģijas (garīgās veselības aprūpes) māsu apvienība sadarbībā ar Latvijas Māsu asociāciju organizē zoom tiešsaistes konferenci ”Izdegšanas sindroms – mūsdienu aktualitāte”

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 12.30

Programma šeit 

Pieteikšanās http://www.masuasociacija.lv/izglitiba/

Konferences dalībnieku kategorijasDalības maksaKonts dalības maksas iemaksai
Latvijas Māsu asociācijas biedri4 eurLatvijas Māsu asociācijaReģ. Nr.: 40 008 003 946A/S SEB banka, konta Nr. LV46 UNLA0002110700674Norāde: Dalības maksa konferencē 20.04.2022.
Pārējie konferences dalībnieki10 eurNorāde: Dalības maksa konferencē 20.04.2022.