Psihiatrijas un narkoloģijas māsu apvienības pārvēlēšanas konference

Š. g. 05.aprīlī plkst. 14.00 notiks Psihiatrijas un narkoloģijas māsu apvienības pārvēlēšanas konference.

Dienas kārtība:
– Atskaite par sertifikācijas komisijas darbu 2018-2021.g. Inese Zārdiņa Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
– Atskaite par darba grupu aktivitātēm. GVAMA vadītājas vietniece Iveta Danovska
– Atskaite par GVAMA darbu 2018-2022.g. GVAMA vadītāja Jekaterina Jeremejeva
– PNMA valdes locekļu pārvēlēšana.

Pieteikšanās pasākumam tikai LMa biedriem LMa mājas lapā kursu sadaļā http://www.masuasociacija.lv/izglitiba/