Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Sabiedriskā apspriede

30/07/2019

30.07.2019.

Veselības ministrijā 2019.gada 13.augustā plkst.14.00 (3.stāvs, 309.telpa) notiks sabiedriskā apspriede par  Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” – *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) -*docx.

Kontaktpersona: Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace Roga, tālrunis: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv

Lūdzam priekšlikumus un iebildumus par projektu rakstveidā iesniegt, kā arī paziņot par sabiedriskās apspriedes dalībniekiem, rakstot uz iepriekš minēto e-pastu, līdz 2019.gada 9.augustam!

Noteikumu projekta mērķis: ir nodrošināt, ka māsām (medicīnas māsām), kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā un kurām piešķirtie ārstniecības personas sertifikāti (atbilstoši ārstniecības personu klasifikatoram, kas bija spēkā līdz 2009.gadam) piešķirtie ārstniecības personas sertifikāti ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim