Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Latvijas Māsu asociācija pamatojoties uz Ārstniecības likuma 1. panta 4. punktu un 29. panta (2) 3. punktu īsteno sertifikācijas un resertifikācijas procesu  vecmātēm un zobu higiēnistiem.

Sertifikācijas procesa ietvaros LMa izsniedz dokumentu, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties  nozarē.

Latvijas Māsu asociācijas valde aktualizē 2022. gada 17.maija LMa valdes sēdē, protokols Nr.5/2022 pieņemto  iekšēji apstiprinātu dokumentu

Biedrība “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesa  NOLIKUMS
(APSTIPRINĀTS  2022. gada 17.maija LMa valdes sēdē, protokols Nr.5/2022)