Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Latvijas Māsu asociācija pamatojoties uz Ārstniecības likuma 1. panta 4. punktu un 29. panta (2) 3. punktu īsteno sertifikācijas un resertifikācijas procesu  vecmātēm un zobu higiēnistiem.

Sertifikācijas procesa ietvaros LMa izsniedz dokumentu, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties  nozarē.

Latvijas Māsu asociācijas valde aktualizē 2021. gada 14.decembra LMa valdes sēdē, protokols Nr.12/2021 pieņemto  iekšēji apstiprinātu dokumentu

Biedrība “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesa  NOLIKUMS
(APSTIPRINĀTS  2021. gada 14.decembra LMa valdes sēdē, protokols Nr.12/2021)