Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Latvijas Māsu asociācija pamatojoties uz Ārstniecības likuma 1. panta 4. punktu un 29. panta (2) 3. punktu īsteno sertifikācijas un resertifikācijas procesu māsām, zobārstniecības māsām, vecmātēm un zobu higiēnistiem.  Sertifikācijas procesa ietvaros LMa izsniedz dokumentu, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties  nozarē.

Latvijas Māsu asociācijas valde aktualizē 2019. gada 10.decembra valdes sēdē, protokols Nr.14-2019 pieņemto  iekšēji apstiprinātu dokumentu
Nr.LMA-N-1/2019 “Biedrības “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesa nolikums” (apstiprināts 10.12.2019. valdes sēdē, protokols Nr.14 – 2019)

Nr.LMA-N-1/2019 “Biedrības “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesa nolikums “