Latvijas Māsu Asociācija

            Biedrība “Latvijas Māsu asociācija ”sertifikācijas padome apstiprina neformālās tālākizglītības pasākumu programmas, kuras realizē apmācīt tiesīgās ārstniecības personas (māsas, vecmātes,ārsti, u.c.) un/vai Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, medicīnas koledžu docētāji un pasniedzēji, citu valstu medicīnas nozares speciālisti, citu profesiju eksperti un/vai speciālisti.
Latvijas Māsu asociācijas mērķis ir veicināt māsu profesionālo izaugsmi, kā arī sekot tālākizglītības procesu kvalitatīvajam piedāvājumam.