Latvijas Māsu asociācija

Resertifikācijas lapa

Šī ir elektroniski sagatavota veidlapa. Veidlapas aizpildīšanas laikā Jūsu ievadītie dati ir pieejami tikai Jums. Veidlapu Jūs varat saglabāt tikai savā datorā vai zibatmiņā. Pēc veidlapas aizpildīšanas un saglabāšanas tā ir jāizprintē un jāparaksta. Veidlapu sertifikācijas institūcijai jāiesniedz papīra formā. Latvijas Māsu asociācija neveic Jūsu ievadīto datu saglabāšanu.

1. Resertificējamās ārstniecības personas dati:

Piekrītu

(pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā tiek veikta resertifikācija):

Numurs

Derīguma termiņš (dd.mm.gggg)

Pamatspecialitāte, apakšspecialitāte vai papildspecialitāte, kurā sertifikāts izsniegts

Pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums

(informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi):

ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums

Amats:

darba attiecības laika posmā no:

līdz:

+ Pievienot vēl vienu

Izziņas numurs

Pasākuma organizators

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises datums(-i)

Stundu/tālākizglītības punktu skaits

+ Pievienot vēl vienu

Darbības veids

Laikposms

Tālākizglītības punktu skaits

+ Pievienot vēl vienu

Pēc dokumenta izdrukāšanas šie punkti būs jāapstiprina ar parakstu

13.1. man saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību

13.2. neesmu citas personas aizgādnība

13.3. man saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību

Pārbaudiet sagatavoto informāciju! Nospiežot taustiņu „Saglabāt” Jūsu sagatavotā informācija tiks ģenerēta PDF formātā un Jums būs iespēja to saglabāt savā datorā vai zibatmiņā. Pēc taustiņa „Saglabāt” nospiešanas Jūsu sagatavotā informācija būs pieejama tikai Jūsu datorā vai zibatmiņā. Latvijas Māsu asociācija neveic Jūsu ievadīto datu saglabāšanu.

Vakances

Sociālās integrācijas valsts aģentūra Skatīt

RPNC Ambulatorais centrs „Pārdaugava” Skatīt

ORTO klīnika Skatīt

ORTO klīnika Skatīt

SIA “Ogres rajona slimnīca” Skatīt

Skatīt vēl

Pieteikšanās konferencei

Aizpildiet anketu, lai pieteiktos konferencei!

Aizpildīt un pieteikties

Noderīgas saites

Jaunumi galerijā