Latvijas Māsu Asociācija
  •  ORTO Klīnika
    • Amats: MĀSAS PALĪGs/SANITĀRs  darbam STACIONĀRA NODAĻĀ uz pilnu slodzi/vai pusslodzi 
    • Ievietošanas datums: 27/07/2020
  •  ORTO Klīnika
    • Amats: MEDICĪNAS MĀSa darbam STACIONĀRA NODAĻĀ (DEŽŪRĀM) 
    • Ievietošanas datums: 27/07/2020