Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/P-0810 Specifisko prasmju attīstīšana darbā ar psihiski slimām personām 18 Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Medicīnas tālākizglītības centrs" 26.11.2018.
NTI/P-1465 Aprūpe īpašos gadījumos. Ģimenes cieņpilna aprūpe smagu zaudējumu gadījumos. 5 Linda Gudre 03.07.2024.
NTI/P-1464 Dzemdības ūdenī un to priekšrocības 4 Aijas Mikovas vecmātes prakse 03.07.2024.
NTI/ESF - 077 Māsas darbība pediatriskajā aprūpē” Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.1.2.6./1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” 16 LU P.Stradiņa medicīnas koledža 19.06.2024.
NTI/ESF - 076 “Klīniskie algoritmi un kvalitātes indikatori vispārējā aprūpē” Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.1.2.6./1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” 8 Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 19.06.2024.
NTI/ESF - 075 “Māsas darbība ilgtermiņa pacientu aprūpē” Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.1.2.6./1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” 16 Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 19.06.2024.
NTI/ESF - 074 “Māsas darbība psihiatrijas pacientu aprūpē” Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.1.2.6./1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” 16 Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 19.06.2024.
NTI/ESF - 073 “Māsas darbība vispārējā medicīnā, veicot pacientu aprūpi” Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.1.2.6./1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” 16 Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 19.06.2024.
NTI/ESF - 072 “Klīniskie algoritmi un kvalitātes indikatori pediatriskajā aprūpē” Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.1.2.6./1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” 8 Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 19.06.2024.