Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/P-1299 Barošanas aprūpes pamatprincipi: enterālā un parenterālā barošanu, PEG sistēmas, zondes. 3 Aslimnīcas Mācību centrs 22.11.2022.
NTI/P-1298 Respiratorās sistēmas funkciju nodrošināšana (skābekļa terapijas veidi, invazīvā un neinvazīvā mākslīgā plaušu ventilācija, hiperbārā oksigenizācija). Grūtu elpceļu galdiņš 3 Aslimnīcas Mācību centrs 22.11.2022.
NTI/K - 0607 BKUS Māsas prakses Zinātniskā konference 4 BKUS 01.12.2022.
NTI/K - 0606 Latvijas Zobu higiēnistu asociācijas konference izstādes Medbaltica 2022 ietvaros 8 Latvijas Zobu Higiēnistu asociācija 22.10.2022.
NTI/K - 0605 Ģimenes zobārstniecības konference 4 Ingus Arnolds Apse 10.12.2022.
NTI/ESF - 037 Sirds patoloģiju agrīna diagnostika bērniem (Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”) 8 VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca 21.07.2021.
NTI/ESF - 036 Jaundzimušo stabilizācija un trasports (Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”) 8 VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca 21.07.2021.
NTI/ESF - 035 Sevišķi maza svara bērnu aprūpe (Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”) 8 VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca 21.07.2021.
NTI/ESF - 034 Ārstniecības mentoru sagatavošana (Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”) 100 MED4U 21.07.2021.
Aktuālā aptauja
Kā Jūs vērtējiet tālākizglītības pasākumu kvalitāti neformālajā izglītības vidē?
Balsot