Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/ESF - 071 “Pacientu izglītošana māsas praksē” Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.1.2.6./1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” 6 SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 19.06.2024.
NTI/ESF - 070 “Māsas darba vide” Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.1.2.6./1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” 6 SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 19.06.2024.
NTI/ESF - 069 “Māsas profesijas profesionālā identitāte” Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.1.2.6./1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” 6 SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 15.05.2024.
NTI/ESF - 068 “Agrīnās brīdināšanas sistēma pacienta novērtēšanā” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” 3 MED4U 15.05.2024.
NTI/ESF - 067 “Veselības aprūpes sistēma un organizācija un pierādījumos balstīta aprūpe – aprūpes process” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” 8 MED4U 15.05.2024.
NTI/ESF - 066 Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros Māsas darbība ķirurģisko pacientu praksē 16 LU P.Stradiņa medicīnas koledža 19.06.2024.
NTI/S - 1055 “Aprūpes īpatnības pacientiem ar cukura diabētu” 4 Eiropas Ilgtermiņa Aprūpes centra “Aprūpes skola” 19.06.2024.
NTI/P-1463 Bērnu infekcijas un pacientu aprūpes nodrošināšana bērnu infekciju slimību gadījumos 16 DU Daugavpils medicīnas koledža 19.06.2024.
NTI/K - 0649 Baltic Summer 2024 13 Latvijas Kardiologu biedrība 19.06.2024.