Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/S - 0991 Psihoemocionālā līdzsvara uzturēšana un atgūšana krīzes apstākļos 2 Ģintermuiža 21.06.2023.
NTI/K - 0619 „Civilmilitārās medicīnas mācības – daudz cietušo vienlaicīgi” 8 Aslimnīcas Mācību centrs 01.06.2023.
NTI/K - 0618 Medicīnas ierīču apstrādes daļa – infrastruktūra, tehnoloģijas, ergonomika 18 Infekciju kontroles un steriliziicijas asociiicija 17.05.2023.
NTI/P-1353 I līmeņa intensīvās terapijas aprūpes nodrošināšana pacientiem vispārējās aprūpes nodaļās 30 Aslimnīcas Mācību centrs 17.05.2023.
NTI/S - 0990 Dentālās panorāmas izmeklējumu tehnika un izvērtēšana 2 SIA RSU Stomatoloģijas Institūts 17.05.2023.
NTI/S - 0989 Koferdams zobārstniecībā-nepieciešamība vai kaprīze? 2 SIA RSU Stomatoloģijas Institūts 17.05.2023.
NTI/P-1352 Mirstoša pacienta aprūpes īpatnības 8 PSKUS Zinātniskā institūta mācību centrs 17.05.2023.
NTI/P-1351 Kardiopulmonālā reanimācija pieaugušajiem- dzīvībai bīstamu stāvokļu atpazīšana un palīdzības sniegšana RSU 10 RSU Tālākizglītības centrs 17.05.2023.
NTI/P-1350 Klepus terapijā izmantojamie ārstniecības augi, to ievākšana, atpazīšana, drogu sagatavošana un uzglabāšana” 8 RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 20.05.2023.