Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/S - 0764 Sterilo materiālu aprite 2 Medilink SIA 25.02.2019.
NTI/S - 0763 Tīrīšanas un sterilizācijas procesu monitorings veselības aprūpes iestādēs 8 Jānis Sējējs 25.02.2019.
NTI/K - 0478 Veselīgs dzīvesveids un laba prakse mutes veselības uzturēšanā 8 Evija Sapožkova 25.02.2019.
NTI/S - 0762 Perioperatīvās aprūpes medicīnas ierīču inovācijas 4 VSIA ''Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca'' 25.02.2019.
NTI/S - 0761 Komunikācijas un komandas darba veicināšanai darba vidē pediatrijā IV 2 Bernadeta Legzdiņa 25.02.2019.
NTI/S - 0760 Komunikācijas un komandas darba veicināšanai darba vidē pediatrijā III 2 Bernadeta Legzdiņa 25.02.2019.
NTI/S - 0759 Komunikācijas un komandas darba veicināšanai darba vidē pediatrijā II 2 Bernadeta Legzdiņa 25.02.2019.
NTI/P-0865 Pasākuma monitoringa metodes intensīvās terapijas nodaļā 8 VSIA PSKUS Zinātniskā institūta Izglītības daļa 25.02.2019.
NTI/P-0864 Stomas pacientu aprūpe 10 VSIA PSKUS Zinātniskā institūta Izglītības daļa 25.02.2019.