Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/P-0762 Akūti smadzeņu asinsrites traucējumi 8 Salvum TD 20.04.2018.
NTI/P-0761 Jaundzimušā adaptācijas, barošanas un zīdīšanas fizioloģija un īpatnības 8 VSIA PSKUS 20.04.2018.
NTI/P-0760 Supervīzijas loma māsu profesionālās kompetences pilnveidē 5 Doc.Kristaps Circenis 20.04.2018.
NTI/P-0759 Lielo un mazo stobrkaulu lūzumu ārstēšanas pamatprincipi un pacientu aprūpes īpatnības perioperatīvajā periodā 8 SIA ''Rēzeknes slimnīca'' 20.04.2018.
NTI/P-0758 Perioperatīvā aprūpe pie konvensionālās abdominālās ķirurģijas operācijām 7 SIA SOROR LL 23.04.2018.
NTI/P-0757 Perioperatīvā aprūpe neiroķiruŗģijā 6 SIA SOROR LL 23.04.2018.
NTI/P-0756 Perioperatīvā aprūpe traumatoloģijā un ortopēdijā 7 SIA SOROR LL 23.04.2018.
NTI/P-0755 Perioperatīvā aprūpe estētiskā ķirurģijā un rekonstruktīvā mikroķirurģijā 8 SIA SOROR LL 23.04.2018.
NTI/P-0754 Neatliekamā medicīniskā palīdzība stacionārā daudziem cietušajiem vienlaicīgi (mācības sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem) 8 Valentīna Grigutiene 23.04.2018