Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/P-0753 Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana 2.diena 6 RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža 20.03.2018.
NTI/P-0752 Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana 1.diena 6 RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža 20.03.2018.
NTI/P-0751 Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacienta dzīvībai bīstamās situācijās 2.diena 8 Salvum TD 20.03.2018.
NTI/P-0750 Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacienta dzīvībai bīstamās situācijās 1.diena 8 Salvum TD 20.03.2018.
NTI/K - 0445 Māsu un vecmāšu izglītības un prakses vienotība – balstīta inovatīvās zināšanās, prasmēs un kompetencē 5,5 RSU 20.04.2018.
NTI/K - 0444 NRC ”Vaivari” klīniskā konference ”Ģimenes ārsta loma rehabilitācijā” 4 NRC ''Vaivari'' 20.04.2018.
NTI/K - 0443 Pieredzes apmaiņa diabēta pacientu apmācībā 8 Diabēta aprūpes māsu aspvienība 20.04.2018.
NTI/K - 0442 Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes un Latvijas Māsu asociācijas starpdisciplinārā konference ”Starptautiskā Māsu diena 2018” 7 LU MF un LMa 19.04.2018.
NTI/K - 0441 LMa Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu apvienības atskaites konference 4 AINA 21.04.2018.