Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/P-0741 Insulīna ievades iekārtas pielietošana bērnu aprūpē (praktiskā daļa) 8 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 18.01.2018.
NTI/P-0740 Asins komponentu transfūzijas pamati 8 VADC 16.02.2018.
NTI/P-0739 Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības(NMP) dienesta ārstniecības parsonu ikgadējā kvalifikācijas pārbaude (IKP) 20 NMPD 30.01.2018.
NTI/P-0738 Padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija 8 VSIA PSKUS 30.01.2018.
NTI/S - 0673 Sterilizācijas procesu validācija saskaņā ar jauno Medicīnas ierīču regulu. Mikrobioloģija ar pašattīstošajiem indikatoriem. Ūdeņraža sterilizācijas procesu pamati 8 SIA Remedine 02.03.2018.
NTI/S - 0672 Galvassāpes – viens no biežākajiem slimības nespēju izraisošiem iemesliem 8 Vivendi 02.03.2018.
NTI/S - 0671 Insulīna ievades iekārtas pielietošana bērnu aprūpē (teorētiskā daļa) 8 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 18.01.2018.
NTI/S - 0670 Elektroniskā dokumentācija pediatrijas pacientu aprūpē 3 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 18.01.2018.
NTI/S - 0669 Komunikācijas situāciju veselības aprūpes vidē analīze 4 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 18.01.2018.