Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/P-0834 Klīniskās barošanas pincipi un taktika pacientu aprūpē slimnīcas etapā 8 Inguna Leite 17.12.2018.
NTI/P-0833 Pacienta ar insultu ārstēšanas un aprūpes pamatprincipi 16 P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca 17.12.2018.
NTI/P-0831 Psihisko un uzvedības traucējumu mūsdienīgas terapijas principi stacionārā un ambulatorā praksē. Agresīvās uzvedības nemedikamentozā korekcija. 32 Veselības centrs Vivendi 17.12.2018.
NTI/P-0830 Psihosomatisku, somatoformu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana 16 Veselības centrs Vivendi 17.12.2018.
NTI/P-0829 Izgulējumu profilakse un pacientu aprūpes 8 Māra Mikulāne 17.12.2018.
NTI/P-0828 Pacientu aprūpe pēcoperācijas periodā 8 Māra Mikulāne 17.12.2018.
NTI/P-0827 HIV/AIDS pacientu aprūpes īpatnības un inovācijas 8 Māra Mikulāne 17.12.2018.
NTI/P-0826 Pacientu aprūpe pirmsoperācijas un operācijas periodā 8 Māra Mikulāne 17.12.2018.
NTI/P-0825 Komandas darba nodrošināšana slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā 24 Rīgas Stradiņa universitāte 17.12.2018.