Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/P-1331 Komunikācija ārstniecības iestādē 16 SalvumTD 15.02.2023.
NTI/P-1330 Profesionālās pilnveides programma – Bērna uzturs 4 BKUS 15.02.2023.
NTI/S - 0975 Sodas pulverstrūklas pielietojums un pulēšana 6 SIA MPMC 15.02.2023.
NTI/S - 0974 Periodontoloģija zobu higiēnista praksē 6 SIA MPMC 15.02.2023.
NTI/S - 0973 Pirmā palīdzība 12 stundas teorija, 3stundas prakse 12 Profesionālās pilnveide sun tālākizglītības iestāde Amatprasme 18.01.2023.
NTI/S - 0972 Ķirurģisko instrumentu sterilizācija un kvalitātes kontrole 4 Amedical 18.01.2023.
NTI/P-1329 Urīnkatetru lietoša aprūpē 3 RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs 18.01.2023.
NTI/P-1328 SBAR rīka pielietošana komunikācijā veselības aprūpē 2 RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs 18.01.2023.
NTI/P-1327 Medikamentu drošība 5 RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs 18.01.2023.