Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/P-1329 Urīnkatetru lietoša aprūpē 3 RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs 18.01.2023.
NTI/P-1328 SBAR rīka pielietošana komunikācijā veselības aprūpē 2 RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs 18.01.2023.
NTI/P-1327 Medikamentu drošība 5 RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs 18.01.2023.
NTI/P-1326 Efektīva komunikācija veselības aprūpē (profesionālā komunikācija) 5 RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs 18.01.2023.
NTI/P-1325 Droša un pareiza pacienta identifikācija 5 RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs 18.01.2023.
NTI/P-1324 Brūču aprūpe 6 RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs 18.01.2023.
NTI/P-1323 “Pamata atdzīvināšanas algoritms un paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps 16 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 18.01.2023.
NTI/P-1322 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes ekipējumā esošā medicīniskā aprīkojuma pielietošana” 8 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 18.01.2023.
NTI/P-1321 Veselīga uztura lekciju programma māsām 6 Veselības centrs Vivendi 18.01.2023.