Latvijas Māsu Asociācija

Aktualitātes

Sakarā ar Latvijas Māsu asociācijas privātuma politiku http://www.masuasociacija.lv/privatuma-politika/ , atgādinām, ka sertifikāts specialitātē tiek izsniegts personīgi Māsai (medicīnas māsai) , uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai citai personai, ja tā uzrāda tiešās personas parakstītu pilnvaru.

Lasīt tālāk

Veselības ministrija informē,  ka  projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” (turpmāk- Projekts) ietvaros  tiek piedāvāta iespēja ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas bezmaksas mācībās.

Lasīt tālāk

Māsām atvērs Latvijas Universitātes durvis Bakalaura grāda ieguvei un karjeras iespēju paplašināšanai Latvijas Universitāte (LU) medicīnas koledžu studentus un absolventus aicina izzināt iespējas Medicīnas fakultātē turpināt māszinību studijas vēlākos studiju posmos. 

Lasīt tālāk