Latvijas Māsu Asociācija

Aktualitātes

Valsts kontrole ir pabeigusi lietderības revīziju “Cilvēkresursi veselības aprūpē”, kuras mērķis bija iegūt pārliecību, vai Veselības ministrijas īstenotā cilvēkresursu attīstības politika veicina uz iedzīvotājiem orientētas, racionālas, efektīvas un kvalitatīvas veselības nozares attīstību, nodrošinot šī mērķa īstenošanai nepieciešamos cilvēkresursus ilgtermiņā.

Lasīt tālāk

Veselības ministrija informē,  ka  projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” (turpmāk- Projekts) ietvaros  tiek piedāvāta iespēja ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas bezmaksas mācībās.

Lasīt tālāk

 Cien. Māsas vadītājas! Vasaras izskaņu, jaunu darba cēlienu pēc vasaras atvaļinājumiem iesāksim ar tikšanos un aktualitāšu, jaunāko tēmu noklausīšanos un ar iepazīšanās nodarbību Supervīzijā Māsām vadītājām.

Lasīt tālāk