Latvijas Māsu asociācija

Jaunumi

Informācijai

2015. 08. 18.

Ministru Kabinets (MK) šodien apstiprinājis grozījumus likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”. Galvenais grozījumu mērķis – pārņemt grozīto Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (2005/36/EK) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, ieviešot Eiropas profesionālo karti un brīdināšanas mehānismu, kā arī citus pasākumus ar mērķi sekmēt ES iekšējā tirgus attīstību un darbaspēka mobilitāti.

Lasīt tālāk

Garīgas veselības aprūpes māsu apvienības konference

2015. 08. 18.

2015. gada 10. septembrī Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā notiks Latvijas Māsu asociācijas Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības un Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas organizēta starpdisciplinārā konference “Psihosociālā aprūpe personām ar psihiskās veselības traucējumiem”  Informāciju par konferences norises vietu, programmu un dalībnieku reģistrāciju skatīt šeit.

Lasīt tālāk

Starpdisciplinārā konference “Pārmaiņas – māsu profesijas virzības spēks”

2015. 07. 28.

2015. gada 17. septembrī Ķīpsalas izstāžu hallē norisināsies Latvijas Māsu asociācijas starpdisciplinārā konference “Pārmaiņas – māsu profesijas virzības spēks” sadarbībā ar SIA “BT 1″  rīkoto 8. Nacionālās medicīnas izstādi „Medbaltica 2015”. Dalībniekiem būs iespēja apmeklēt arī izstādi “Medbaltica 2015″. Informāciju par konferences norises vietu, programmu un dalībnieku reģistrāciju skatīt šeit. Dalībnieku elektroniska pieteikšanās konferencei: šeit.

Lasīt tālāk

Neonataloģijas māsu apvienības konference

2015. 07. 27.

2015. gada 30. septembrī Rīgas Dzemdību namā, Miera ielā 45 notiks Latvijas Māsu asociācijas Neonataloģijas māsu apvienības  konference.   Informāciju par konferences norises vietu, programmu un dalībnieku reģistrāciju skatīt šeit. Dalībnieku elektroniska pieteikšanās konferencei: šeit.

Lasīt tālāk

Sagatavošanas kursi sertifikācijas eksāmenam

2015. 07. 22.

Māsas un māsu grupas ir izteikušas priekšlikumu radīt iespēju māsām apmeklēt sagatavošanas kursus, kuri sagatavotu māsu sertifikācijas eksāmena praktiskajai daļai. Latvijas Māsu asociācijas Sertifikācijas padomes novērojumi arī apstiprina šādu sagatavošanas kursu nepieciešamību. Tādēļ Latvijas Māsu asociācija organizē sagatavošanas kursus „Ievads aprūpes procesā” šī gada 14. augustā (pieteikšanās ir noslēgusies) plkst. 10:00 un 11. septembrī plkst. 10.00 (pieteikšanās ir noslēgusies), Skolas ielā 3, piešķirot 8 TIP.

Lasīt tālāk

Kā kļūt par LMa biedru?

2015. 07. 15.

Par Latvijas Māsu asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar medicīnas māsas diplomu. Pretendents, kas vēlas kļūt par asociācijas biedru, Latvijas Māsu asociācijas  birojā iesniedz IESNIEGUMU.

Lasīt tālāk

Sertifikācijas/resertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis

2015. 07. 14.

Ministru kabineta noteikumi Nr.672
Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.§)
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis.

Lasīt tālāk

Profesionālās augstākās izglītības programmas māsām RSU

2015. 07. 06.

Dokumentu pieņemšana studiju programmās notiks RSU Rīgā, Dzirciema ielā 16, no 1. līdz 7. jūlijam darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00 (trešdienās – no 8.00 līdz 19.00). Reflektantu ērtības labad 1. jūlijā dokumentu pieņemšana notiks no 9.00 līdz 19.00.

Lasīt tālāk

Profesionālā bakalaura studiju programmas Māszinībās Latvijas Universitātē

2015. 07. 06.

 

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

uzsākusi studentu uzņemšanu  profesionālā bakalaura studiju programmā “Māszinības”

Lasīt tālāk

Latvijas 17.veselības dienas veselības aprūpes darbiniekiem

2015. 06. 19.

Latvijas Māsu asociācija aicina  māsas veidot aktīvu biedrības komandu dalībai Latvijas Sarkanā Krusta organizētājā  pasākumā šī gada 31. jūlijs – 2. augusts,  – Latvijas Veselības aprūpes darbinieku 17. veselības dienās – ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu mediķu vidū, atpūtas kompleksā “Puduri”, Ķeguma novadā.

Biedrība Latvijas Māsu asociācija lūdz interesentus pieteikties līdz šī gada 17. jūlijam pa e-pastu dita.raiska@masuasociacija.lv.

Lasīt tālāk