Latvijas Māsu Asociācija

Kategorija: Aktualitātes

Sakarā ar Latvijas Māsu asociācijas privātuma politiku http://www.masuasociacija.lv/privatuma-politika/ , atgādinām, ka sertifikāts specialitātē tiek izsniegts personīgi Māsai (medicīnas māsai) , uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai citai personai, ja tā uzrāda tiešās personas parakstītu pilnvaru.

Lasīt tālāk

Latvijas Māsu asociācijas valde, sadarbībā ar Latvijas ārstniecības iestāžu māsām-vadītājām, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.3. apakšpunktam. publiskās apspriešanas ietvaros ir izvērtējusi informatīvo ziņojumu “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu” un sniedz sekojošus priekšlikumus par noteikumu projekta saturu:

Lasīt tālāk