Latvijas Māsu Asociācija

Kategorija: Aktualitātes

Šis ir pārbaudījumu un izaicinājumu laiks mums visiem. Smagi, ka jāizvairās no kontakta ar sev tuviem cilvēkiem un jāvairās no cilvēkiem vispār, kas pretēji cilvēciskajai dabai. Smaga ir arī neziņa par daudzām lietām un mūsu izmainītais dzīves ritms.

Lasīt tālāk

Latvijas Māsu asociācija aicina ārkārtējā situācijā māsu darba devējus izmantot visus Darba likumā paredzētos instrumentus, kas vērsti uz māsu kā darbinieku maksimālu sociālo nodrošinātību (piemēram, mēnešalgas un darba slodzes saglabāšana, neizmantota ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana, apmaksātas dīkstāves noteikšana).

Lasīt tālāk

Par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra un sertifikātu derīguma termiņiem Veselības ministrija informē, ka saskaņā ar likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”[1] 28. pantu, lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās […]

Lasīt tālāk