Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Māsām atvērs Latvijas Universitātes durvis

10/06/2019

Māsām atvērs Latvijas Universitātes durvis

Bakalaura grāda ieguvei un karjeras iespēju paplašināšanai Latvijas Universitāte (LU) medicīnas koledžu studentus un absolventus aicina izzināt iespējas Medicīnas fakultātē turpināt māszinību studijas vēlākos studiju posmos. 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības” sagatavo profesionālas, mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas māsas, attīstot analītiskās spējas aprūpē, prasmes un kompetences patstāvīgi rīkoties dažādās aprūpes situācijās. Studijas nodrošina zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai un vecina studējošo personības attīstību, ievērojot profesionālās ētikas prasības.

Saskaņā ar iepriekš iegūto izglītību koledžu absolventi studijas LU var turpināt 5. vai 7. semestrī un bakalaura grādu, kā arī profesionālo kvalifikāciju iegūt 1 vai 2 gadu laikā. Absolventi var iegūt kvalifikāciju:  bērnu aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, operāciju māsa, ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa vai garīgās aprūpes māsa.

Iegūt detalizētu informāciju un saņemt atbildes uz uzņemšanas kārtību, studiju saturu, organizāciju un to finansēšanas iespējām būs iespējams pasākumā “Māsām durvis atvērtas” – 13. jūnijā plkst. 15.00 LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā – Jelgavas ielā 3.  

Interesentus, kam ir neskaidri jautājumi un kas nevar ierasties uz informatīvajām tikšanās reizēm, aicinām sazināties ar programmas lietvedi Līgu Svārupu: liga.svarupa@lu.lv, 67033815.